Ditt företag kan vara mycket mer

lönsamt!

Vi kan hjälpa dig

Utvecklingsrapport

Boka tid för en intervju om 2-3 timmar och få en utvecklingsrapport som förbättrar din lönsamhet

Styrelsearbete

Anlita ett extra par ögon i styrelsen eller en "speaking partner" att diskutera företagets utveckling.

Workshop

Utveckla företaget och medarbetarna på kickoff genom en workshop med konkreta förslag att genomföra "dagen efter"

DISC-profiler

Utveckla personal och team med hjälp av personlighetsanalyser och teamutveckling. (Thomas international certified)

Om våra tjänster

topview of creative agency business brain storm meeting presentation Team discussing roadmap to product launch, presentation, planning, strategy, new business development

Affärsutveckling

Med fokus på företagets resultat på sista raden genomför Sepia en analys av företagets processer, rutiner, kommunikation, produkter, tjänster, prissättning, marknadspotential och ekonomi. Arbetet mynnar ut i en rapport med ett antal förslag på förbättringar/förändringar som skapar ett bättre resultat. 

Personalutveckling

Utveckla företaget och dess personal genom tydligare mål som medarbetarna tar ägarskap i. Lönsamt och roligt.

Male speaker giving presentation in hall at university workshop. Audience or conference hall. Rear view of unrecognized participants in audience. Scientific conference event, training. Education concept.

Föreläsning

Upplevelse som konkurrensfördel är en föreläsning som visar varför ditt företag kommer att bli lönsammare genom att arbeta med kundupplevelsen. 

Referenser

Ola Kling

VD Mediebolaget i Dalarna AB

Dennis på Sepia ledde en redesign av våra fem tidningar med målet att skapa Sveriges bästa gratistidning ur läsarens perspektiv. Utöver en bättre tidning inkluderades även rejäla kostnadsbesparingar, försäljningsökning och en stoltare personal. Det blev verkligen win - win - win.
Dessutom vann vi pris för Årets Gratistidning i Sverige året efter projektet.

Unknown-2

Morgan Oscarsson

Ägare Opes Golv AB

"Efter Sepias totala genomgång av verksamheten lyckades vi förbättra resultatet från 3-4 procent till 14 procent på samma omsättning. Mer lön för mödan helt enkelt"

Per Anders Klöversjö

Ägare Alekuriren

Efter över 20 år som lokaltidning i Ale kommun hade organisationen kört fast. Vi lät Dennis leda en omstart där vi med hjälp av SMARTA mål hittade ny inspiration och motivation. Arbetet inleddes med en personalenkät som Dennis utvärderade och drog slutsatser av. Det var uppenbart att vi behövde se över flera av våra rutiner och inte minst fördela ansvar. Förändringsarbetet och målstyrningen gav resultat ganska omgående. Bolaget presterade sitt näst bästa år någonsin, men framför allt fick personalen en nytändning och chefen en nödvändig avlastning. Tydliga ansvarsområden och smarta mål är idag en självklarhet i verksamheten. Dennis har starkt bidragit till en bättre kultur i företaget.

hans K

Hasse Karlsson

vd/ägare Blomstergrossisten Carlsson

Dennis arbetade med att skapa en organisationsstruktur med tydlig ansvarsfördelning. Företaget är numera mindre beroende av mig och min kollega som ägare och mer "självgående" samtidigt som lönsamheten ökat.

Om Sepia Nordic

Sepia Nordic arbetar med affärsutveckling på klientens villkor. Efter en intervju och genomgång av företaget återkopplar Sepia med en rapport som innehåller åtgärdsförslag med utgångspunkt i varje företags unika förutsättningar. Inga modeller eller mallar, ibland handlar det om personalutveckling, ibland om konceptutveckling, en annan gång ekonomistyrning eller rationalisering. System och effektivisering av rutiner mynnar det ut i vid vissa tillfällen.  Nästan alltid handlar det om kommunikation –  internt och externt…

Close up view of young business people putting their hands together. Stack of hands. Unity and teamwork concept.