Föreläsning

Föreläsning om varför företag skall jobba med kundupplevelsen och varför detta är lönsamt. Kundupplevelsen har gått om pris och produkt som den enskilt viktigaste anledningen till varför en kund väljer att köpa av ditt företag.

Därför är det avgörande att varje företag arbetar med kundupplevelsen, allt ifrån hur ni möter kunden i butiken, telefonen eller vid arbete hos dem till hur fakturan ser ut, hur bilarna ser ut, hur ni luktar, om ni ler när träffar era kunder. Listan kan göras hur lång som helst.

Föreläsningen genomföras på 20-60 minuter och även med fördel övergå i en praktisk workshop med personal och utmynna i ett gemensamt avtal om att personalen tillsammans skall erbjuda den bästa upplevelsen i er bransch. Garanterat värdeskapande och lönsamt!

-Boka på 0708-992901