Personal-
Organisationsutveckling

Personal och organisationsutveckling är ett brett område och för de flesta verksamheter företagets kärna. Vi talar om att hela företagets balansräkning går hem på fredag och (förhoppningsvis) kommer tillbaks på måndag morgon igen.

Tydliga mål

Finns det tydliga mål för medarbetarna? Är det tydligt vem som har ansvar och vem som kan eller skall hjälpa till att nå målen? Eller hoppas du som företagare eller ledare att medarbetarna skall förstå detta själva? Alltför många gör det, och mister då mycket av den potential och det engagemang som medarbetare faktiskt har för sitt jobb.

Team

Är teamen på företaget sammansatta för att trivas tillsammans eller för att bidra med olika styrkor och egenskaper? Ett väl sammansatt team kan skapa flera gånger bättre resultat än ett mediokert sammansatt tema som inte trivs med varandra eller med uppgiften.

Feedback

Ofta saknas det ett tydligt mål, så medarbetarna vet inte om de har gjort ett bra jobb eller inte. Hur skall en höjdhoppare veta om han hoppat bra om han inte har något att jämföra med eller ett tydligt mål för hur högt han behöver hoppa för att vinna? Utan mål är det dessutom riktigt svårt att ge feedback, beröm eller kritik. Genom att skapa en struktur för målsättning, ansvarsfördelning och löpande feedback bygger vi tillsammans med ledare, chefer och personalen tillsammans upp en organisation som jobbar engagerat mot definierade mål. Tex. bättre lönsamhet, bättre sammanhållning i personalgruppen, fler kunder, mindre klagomål, nöjdare medarbetare eller bättre försäljning. Ofta en mix av dessa.

Kontakta oss för att ta er organisation ett par pinnhåll vidare i sin utveckling! ring 0708992901